Voorwaarden

Studio Duyn & Zee voorwaarden

Huur

De overeengekomen huurprijs is exclusief toeristen belasting en eind schoonmaak. Schoonmaak en eindcontrole wordt door de interieur verzorger gedaan.

Toeristen belasting bedraagt €1,75 per persoon per nacht.

Eindreiniging €55,-  Eindreiniging met 1 huisdier €15,- extra

Beide dient u tevoren contant aan de verhuurder voldoen. Pinnen is niet mogelijk.

Boeken/reserveren

Een aanvraag voor een boeking geschiedt uitsluitend via Internet. Wij bevestigen de aanvraag met verzoek tot aanbetaling. Dit doen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na uw aanvraag. De aanbetaling dient binnen 7 dagen voldaan te zijn op onze rekening. Na ontvangst is de reservering definitief en komt de huurovereenkomst tot stand.

Jongeren: Aan personen onder de 21jaar wordt niet verhuurd.

Annulering

Mocht u een boeking willen annuleren dan geldt het volgende;

–         Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf is 30% van de huursom zonder bijkomende kosten verschuldigd met een minimum van €100,-

–         Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het verblijf is de volledige huursom zonder bijkomende kosten verschuldigd.

–         Bij voortijdige beëindiging van het verblijf of latere aankomst in het verblijf worden geen kortingen gegeven.

–         Niet nakomen van de 2e betalingsverplichting geld als een annulering met dezelfde voorwaarden (zie hierboven).

–         Indien wij zelf door overmacht genoodzaakt zijn de huurovereenkomst te annuleren dan zullen wij u hiervan in kennis stellen en alle reeds betaalde bedragen terug betalen. Daarnaast zullen wij ons best doen om een alternatief aan te bieden.

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in de vakantie woning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het huis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.

Schade en of vervuiling veroorzaakt door uw toedoen en/of meereizende, zal geheel door u ter plaatse, vergoed dienen te worden aan de beheerder.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

Studio Duyn & Zee kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, betrokken aan of door huurders van door Duyn & Zee gecontracteerde woningen. Kennelijke fouten of vergissingen in de woningbeschrijving binden Duyn & Zee niet. Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet voor zover mogelijk ter plaatse ingediend worden. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen vermeend vorderingsrecht vervallen. In ernstige gevallen dient u direct contact op te nemen met studio Duyn & Zee. Veelal is een redelijke aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier. In welk geval dan ook, de aansprakelijkheid tot maximaal de huursom.

Noodgevallen; 112    Dokter; 0187 681 312    HAP Dirksland; 0187 480 447